Showing the single result

  • Klasika

    R-109 Veiksmes gredzens

    Absiste Viribus indubitare tuis – nešaubies par saviem spēkiem

    Faber est suae quisque fortunae – katrs ir pats savs laimes kalējs

    Fortes fortunae adivuat – drosmīgiem liktenis palīdz